Protecció internacional i sol·licitud d'asil a Espanya

Qui pot demanar protecció internacional a Espanya? Fes clic per desplegar el contingut

La Llei 12/2009, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària a Espanya, reconeix la condició de refugiat a tota aquella persona que tingui un temor fundat a ser perseguida al seu país per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup social, de gènere o orientació sexual.

També reconeix la persona apàtrida que, sense tenir la nacionalitat i trobant-se fora del país de residència habitual, no vulgui o no pugui tornar-hi pels mateixos motius.

On puc presentar la sol·licitud d'asil? Fes clic per desplegar el contingut

Als punts fronterers d'entrada al territori espanyol, ports i aeroports; a les oficines d'asil i refugi (OAR), i als centres d'internament d'estrangers (CIE).

A Barcelona, l'Oficina d'Asil i Refugi (OAR) està situada al passeig de Sant Joan, 189. Metro L4 Joanic (línia groga).

Puc sol·licitar asil des de l'estranger? Fes clic per desplegar el contingut

La llei d'asil espanyola preveu la possibilitat que els ambaixadors d'Espanya a l'estranger puguin promoure el trasllat d'un sol·licitant de protecció internacional que hagi anat a la representació diplomàtica al·legant un perill per a la seva integritat física, sempre que no sigui nacional del país en el qual es trobi.

Quins són els passos del procediment d'asil? Fes clic per desplegar el contingut

El primer pas és demanar cita prèvia a l'Oficina d'Asil i Refugi (OAR) de Barcelona per mantenir una entrevista individual. En l'entrevista et preguntaran bàsicament sobre la teva identitat, el trajecte que has seguit fins a arribar a Espanya i els motius de la teva persecució. Per poder-te ajudar, és important saber què ha passat. Pots aportar documents de prova durant l'entrevista o al llarg de tot el procés.

L'OAR decidirà en un termini d'un mes si la sol·licitud s'admet a tràmit. En el cas que hagis presentat la sol·licitud en un punt fronterer, les autoritats tenen quatre dies per decidir-ho.

Recorda que la Convenció de Dublín estableix que l'Estat membre de la Unió Europea on arriba per primera vegada una persona és el responsable de tramitar-ne l'asil. Per tant, si et registres a Espanya no podràs fer-ho en cap altre país.

És confidencial el procés? Fes clic per desplegar el contingut

Tot el procés té un caràcter confidencial i les persones que parlin amb tu (funcionaris, policies, intèrprets, advocats) estan obligades a mantenir el secret de tot el que diguis.

Només s'informa de la sol·licitud l'Alt Comissionat de les Nacions Unides sobre els Refugiats (ACNUR). No es comunicarà mai al Govern del teu país d'origen o de procedència que has demanat protecció internacional a Espanya. Tampoc no et poden retornar al teu país d'origen o procedència fins que s'adopti una decisió sobre el teu cas.

Pots tenir l'ajuda d'un advocat i d'un intèrpret? Fes clic per desplegar el contingut

Sí. Els sol·licitants d'asil tenen dret a assistència jurídica gratuïta i a intèrpret.

En el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), que depèn de l'Ajuntament de Barcelona, t'assessoraran sobre com presentar el teu cas i t'ajudaran a preparar l'entrevista i els documents de prova.

Tant el SAIER com el Servei de Tramitació de Justícia Gratuïta (SERTRA), del Col·legi d'Advocats de Barcelona, et poden proporcionar assistència durant l'entrevista a l'oficina d'asil i refugi (OAR). També altres entitats, com ACCEM i la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR).

A què em dóna de dret la sol·licitud d'asil? Fes clic per desplegar el contingut

Ser sol·licitador d'asil et dóna dret a romandre a Espanya mentre es resol la sol·licitud i a la suspensió de qualsevol procés de devolució i expulsió que et pogués afectar, a rebre assistència jurídica i sanitària, a rebre prestacions socials específiques i a ser documentat com a sol·licitant de protecció internacional.

Quina documentació tindré? Fes clic per desplegar el contingut

El primer document que tindràs és l'anomenada diligència d'entrevista, que certifica que ja tens cita amb l'OAR per iniciar el procés de sol·licitud d'asil.

Una vegada que hagis fet l'entrevista a l'OAR, tindràs un document blanc amb les teves dades personals i la teva fotografia que certifica que tens dret a romandre a Espanya mentre es determina si la sol·licitud d'asil s'ha d'estudiar aquí. Una vegada que la sol·licitud s'hagi admès a tràmit, disposaràs d'un document vermell, durant una vigència de tres a sis mesos prorrogables. Un cop hagi passat aquest període de sis mesos, tindràs autorització per treballar a Espanya.

Els sol·licitants de l'estatut d'apàtrida disposen d'un document verd amb foto i un número d'identitat d'estranger (NIE), però no tenen autorització per treballar.

Quines prestacions socials rebré? Fes clic per desplegar el contingut

El Govern espanyol disposa d'un programa d'atenció social per als sol·licitants d'asil sense recursos econòmics que cobreix les seves necessitats bàsiques —allotjament, manutenció i assistència psicosocial— durant els primers sis mesos a partir de la presentació de la sol·licitud d'asil.

A Barcelona, el programa d'atenció social per a refugiats el gestionen tres entitats socials: ACCEM, CEAR i Creu Roja.

Has de tenir en compte, tanmateix, que no pots triar el teu lloc de residència; aquesta és una decisió que pren el Govern espanyol en funció de la disponibilitat de places de la seva xarxa de centres d'acolliment.

 

Qui i quan prendrà una decisió sobre el meu cas? Fes clic per desplegar el contingut

El Govern espanyol és l'única autoritat competent en matèria d'asil i refugi. Ho decidirà el Ministre de l'Interior espanyol, a proposta de la Comissió Interministerial d'Asil i Refugi (CIAR).

Una vegada admesa a tràmit la sol·licitud, s'hauria de pronunciar en un període màxim de sis mesos. Tanmateix, el procés sol durar més. Si es retarda, t'han d'informar sobre el motiu de la demora. Recorda que tens dret a consultar el teu expedient.

Què és la protecció subsidiària? Fes clic per desplegar el contingut

La protecció subsidiària s'atorga a les persones que no poden tornar al seu país d'origen perquè s'enfrontarien a un risc real de patir danys greus, com la condemna a pena de mort o la seva execució, la tortura o els tractes inhumans i degradants o les amenaces greus a la seva vida o integritat per una situació de violència indiscriminada a causa de situacions de conflicte intern o internacional.

Tinc dret a l'extensió familiar? Fes clic per desplegar el contingut

La legislació espanyola concedeix el dret d'asil o de protecció subsidiària al cònjuge o parella dels beneficiaris de protecció internacional, als fills menors d'edat i als ascendents en primer grau sempre que s'acrediti la seva dependència i no siguin d'una nacionalitat diferent. També es podrà atorgar a altres familiars si s'acredita la dependència i la convivència prèvia al país d'origen.

Si obtinc protecció internacional, obtinc també la nacionalitat? Fes clic per desplegar el contingut

No, però si accedeixes a l'estatut dels refugiats es redueixen els terminis d'accés i pots sol·licitar-la en cinc anys.

Què passa si em deneguen la petició d'asil? Fes clic per desplegar el contingut

En aquest cas, hauràs d'abandonar Espanya, excepte si disposes d'algun tipus d'autorització de residència. També pots recórrer la denegació de la teva sol·licitud d'asil davant d'un tribunal.

Comparteix aquest contingut

Whatsapp