Prop de la meitat de les persones migrants ateses són sol·licitants d’asil

Prop de la meitat de les persones migrants ateses són sol·licitants d’asil

29/07/2019 - 12:34

Redacció

Refugi. Ha augmentat el nombre de les famílies amb menors a càrrec que arriben a la ciutat.

Entre els mesos de gener i juny del 2019 el Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) va atendre 12.332 persones. Aquesta xifra fa preveure que a finals d’any s’hauran atès unes 1.500 persones més que el 2018, fins a arribar a més de 21.300 persones, un 87% més de les ateses el 2015.

En els darrers mesos ha crescut un 40% el nombre de persones sol·licitants d’asil, que ja suposen el 46% del total d’usuaris del servei. La tendència a l’alça de demanda de protecció internacional s’ha mantingut: el 53% de les persones arribades a la ciutat són sol·licitants d’asil procedents de països en conflicte.

Els països d’origen de la majoria de persones ateses pel SAIER són: Veneçuela (1.308), Colòmbia (970), Geòrgia (565), Hondures (535) i El Salvador (420).

El SAIER atén persones migrades i refugiades i, en cas de vulnerabilitat, els proporciona un allotjament temporal d’emergència, que assumeix l’Ajuntament.

Més recursos per a l’acollida

Diàriament s’han allotjat de mitjana 133 persones migrades i sol·licitants de protecció internacional en situació de vulnerabilitat, la majoria d’elles famílies amb fills menors d’edat a càrrec que no han rebut cap ajut de l’Estat ni de la Generalitat de Catalunya, que són els òrgans competents en el cas de les persones refugiades.

Per millorar la qualitat de l’atenció, es plantegen una sèrie de mesures com sol·licitar a l’Estat que recuperi el fons nacional d’acollida per als municipis i que s’estableixin vies legals i segures d’entrada per a les persones migrants, i també impulsar el treball en xarxa per atendre i inserir les persones migrades a la ciutat.

El nombre de menors pertanyents a famílies refugiades ha arribat al juny a 1.304, un 50% més que durant el mateix període del 2018. Per poder oferir una bona atenció a les famílies, el setembre obrirà un nou centre del SAIER al carrer de Tarragona, de 300 metres quadrats i amb instal·lacions per als infants.

El programa Nausica es consolida

Nausica, el pla municipal d’atenció a les persones refugiades excloses del programa estatal o que n’han exhaurit les prestacions, ofereix a aquestes persones un allotjament temporal i una atenció social integral que en fomenti la inserció i la independència.

En l’actualitat el programa atén 84 persones, 59 de les quals formen part d’un nucli familiar i 25 de les quals han arribat soles. Els principals països de procedència d’aquestes persones són: Ucraïna, Pakistan, Hondures i Síria. Nausica ha estat reconegut com un pla municipal d’èxit, i diversos ajuntament d’arreu de l’Estat l’han importat.