La Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans reforça la detecció de casos de tràfic d’éssers humans

La Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans reforça la detecció de casos de tràfic d’éssers humans

28/05/2020 - 10:47

Meritxell Guixà

Tràfic d'éssers humans. La Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans edita dos documents amb eines i informació per a professionals i per a possibles víctimes

El confinament per la covid-19 ha causat més aïllament social i més dificultat d’accés als recursos socials per part de les persones en situació de vulnerabilitat. En el cas de les persones víctimes de tràfic d’éssers humans, aquesta situació s’agreuja, ja que són víctimes d’un aïllament afegit per part de les persones que les tenen sotmeses, que els restringeix encara més la mobilitat i l’accés a la informació i als recursos.

Per tal d’ampliar i agilitzar la detecció de víctimes potencials de tràfic d’éssers humans i poder-los oferir suport, la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH) ha editat dos documents amb eines i informació:

  • Pautes de detecció adreçades a professionals (en català i castellà)
  • Recomanacions adreçades a víctimes potencials, amb elements per autoidentificar situacions com a víctimes d’aquest delicte (en anglès, àrab, búlgar, català, castellà, francès, romanès, urdú i xinès)

La Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans ofereix orientació als i les professionals per ajudar-los en la detecció i atenció d’aquestes situacions i atén qualsevol potencial víctima detectada de tràfic que es trobi a Barcelona. Atén totes les possibles víctimes, independentment de si la persona es troba en una situació administrativa regularitzada, si encara es manté vinculada a la xarxa d’explotació (procurant desvincular-se’n) o si segueix exercint la prostitució, la mendicitat o altres formes d’explotació.
Si la víctima és menor, o hi ha sospites que ho sigui, s’intervé seguint la legislació vigent i en coordinació amb les institucions competents (Direcció General d’Atenció a la Infància, Fiscalia de Menors i d’Estrangeria i Cossos Policials).

L’atenció de la UTEH és integral i personalitzada, ja que fa un seguiment social, jurídic, psicològic i d’acompanyament i representació jurídica. Ofereix, a més, allotjament segur.

Què és el tràfic d’éssers humans?
És el comerç il•legal d’éssers humans amb el propòsit de fer-los esclaus i apropiar-se de la seva dignitat, llibertat i treball. És una greu vulneració dels drets humans i un delicte (art. 177 bis del Codi Penal espanyol).

Segons el Protocol de les Nacions Unides de l’any 2000, el tràfic d’éssers humans consisteix en “la captació, el transport, el trasllat, l’acolliment o la recepció de persones recorrent a l’amenaça, l’ús de la força o altres formes de coacció, al rapte, al frau, a l’engany, a l’abús de poder o d’una situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el consentiment d’una persona que tingui autoritat sobre una altra amb finalitats d’explotació”.

Dades de contacte de la UTEH
677 445 190 (trucades i WhatsApp)
Horari d’atenció telefònica durant la situació de covid-19: de dilluns a dijous, de 9.00 a 18.00 h, i divendres, de 9.00 a 14.00 h
unitatTEH@bcn.cat

Més informació