Lafede.cat, incansable, 30 anys després

Lafede.cat, incansable, 30 anys després

27/11/2019 - 15:33

Redacció

Entitat. Lafede.cat celebra 30 anys de lluites compartides de les ONG catalanes amb la campanya “#Noserveixderes si no és justícia global”.

Fa 30 anys va néixer la primera federació d’ONG de Catalunya amb el nom de Federació d’ONG de Desenvolupament, que més endavant es va fusionar amb l’ONG de Drets Humans i l’ONG de Pau. Han estat 30 anys de defensa compartida dels drets de les persones en països llunyans i també a casa nostra quan ha calgut; 30 anys de pensar i repensar la cooperació, les relacions internacionals i la sensibilització de la societat catalana; 30 anys de reivindicacions, d’exigir a les administracions més recursos i, també, canvis de perspectiva i d’enfocament de les polítiques públiques. Han estat anys d’evolució que ara cristal·litzen en una campanya punyent de celebració, l’excusa perfecta per continuar reclamant un nou paradigma, una transformació real de les polítiques públiques i de la consciència dels catalans i catalanes sobre les relacions mundials: #Noserveixderes si no és justícia global.

 

Campanya valenta

“#Noserveixderes si no és justícia global” és una campanya valenta. Posar en qüestió la intenció de l’administració (just en el moment en què s’han aprovat uns “grans” pressupostos per a la cooperació), l’esperit solidari del poble català o, fins i tot, l’eficàcia de les intervencions del voluntariat no és una posició còmoda, i encara menys en una campanya de celebració que hauria pogut caure fàcilment en l’autocomplaença.

Lafede.cat i les entitats membres que la formen han demostrat durant tot el seu recorregut que no hi ha cap veritat absoluta, que els conceptes i els valors que sostenen la cooperació internacional s’han d’anar revisant i debatent. Com, per exemple, quan es va discutir sobre els segells de comerç just, sobre si perjudicaven o no la puresa del moviment. O quan es van començar a assenyalar les accions de suposada “cooperació” dels estats i es va denunciar que en realitat eren inversions i compres de favors als països empobrits. O també quan es va fer òbvia la realitat que el nostre consum causa guerres, conflictes i destrosses mediambientals.

En definitiva, Lafede.cat, com a xarxa formada per més de 117 organitzacions molt diverses, no sempre ha tingut fàcil conduir els replantejaments i arribar a consensos, però ara s’ha consolidat en aquest paraigua de “justícia global”, que deixa enrere les mirades parcials d’unes realitats interconnectades i que no requereixen solucions parcials sinó canvis globals.

El sector de la cooperació compta en lactualitat amb persones implicades i molt formades

L’Eix de Migracions com a exemple de treball en xarxa

Els 30 anys de Lafede.cat també són els recorreguts vitals de les ONG que en formen part, moltes més antigues que Lafede.cat, d’altres molt joves. Lògicament són diverses i tenen missions diferents, però amb elements comuns, com la combinació de l’activisme i el voluntariat amb la professionalitat. Totes elles formen part d’un sector que, en l’actualitat, compta amb persones molt implicades i molt formades que atenen col·lectius i creen campanyes de sensibilització per remoure consciències. Per agilitzar la feina conjunta, la federació té set línies de treball: ajuda humanitària i emergències socials, comunicació per al canvi social, cooperació sobre el terreny, educació per a la justícia global, incidència política i social i, finalment, formació o recerca.

Pel que fa als temes, s’agrupen en cultura de pau, drets humans, feminismes, interculturalitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. També trobem més de trenta subtemes en redefinició constant, com l’Eix de Migracions, que, segons comenta Montse Santolino, responsable de comunicació de la federació, “en l’actualitat forma part del pla de treball estratègic com a tema central de la justícia global. Consta de vint entitats, però s’ha obert a la participació d’entitats i col·lectius migrants per poder elaborar un discurs i unes prioritats conjuntes. L’Eix de Migracions és un dels que reflecteixen millor l’evolució en la manera de treballar de les organitzacions, més integral i complexa”.

Santolino explica: “Aquest eix té els orígens en l’anomenada crisi de refugiats del 2014-2015, moment en què a la federació es va crear una comissió o grup de treball especialitzat en refugi i que, amb el temps, va decidir ampliar l’enfocament i parlar de dret a la mobilitat”.

En definitiva, un exemple clar d’aquesta mirada que Lafede.cat ha treballat els darrers 30 anys és l’obertura de l’enfocament per veure els problemes des d’una perspectiva global i no només com a necessitats puntuals d’ajuda a les persones migrades.