El SAIER, un equipament de referència per a les persones nouvingudes

El SAIER, un equipament de referència per a les persones nouvingudes

04/03/2020 - 18:30

Redacció

Inclusió. L’any 2019 el SAIER va atendre més de vint-mil usuaris, sobretot sol·licitants de protecció internacional i migrants.

L’any 2019 el Servei d’Atenció a lmmigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de Barcelona va atendre 20.620 persones, un 6% més que l’any 2018 i un 81% més que fa cinc anys.

Les xifres reafirmen la consolidació de l’equipament com un servei de referència per a les persones nouvingudes a la ciutat. Al mes d’octubre va obrir les portes un nou espai, el tercer del SAIER, al carrer de Tarragona, per incrementar la capacitat d’atenció davant la demanda creixent i l’augment del nombre de persones usuàries.

Durant els darrers anys hi ha hagut una tendència a l’alça pel que fa a les persones que arriben a la ciutat com a sol·licitants de protecció internacional. L’any 2019 es va confirmar aquest increment, amb 9.429 persones ateses amb aquest perfil, un 27% més que l’any 2018.

Quan arriben a la ciutat, moltes persones ho fan acompanyades de la família. Per tant, també ha crescut el nombre d’infants i joves atesos en nuclis familiars. Mentre l’any 2018 es van atendre 1.821 menors, el 2019 hi va haver un creixement del 30% i es van atendre 2.359 infants i joves.

Espanya, el país amb més sol·licituds d’asil

Durant els darrers anys s’ha registrat una diversificació dels perfils de les persones que arriben a Barcelona. Aquesta tendència es repeteix a l’Estat espanyol, que, per primera vegada, és el primer país de la Unió Europea pel que fa al nombre de sol·licituds d’asil, segons les dades de l’Oficina Europea de Suport a l’Asil.

El perfil de les persones nouvingudes

El 45,7% de les persones usuàries del SAIER són sol·licitants de protecció internacional i el 53% són persones migrants. Gairebé el 80% dels usuaris i usuàries es troben en situació administrativa irregular, en tràmit o amb irregularitat sobrevinguda. Només el 20% es troben en una situació regularitzada.

Al SAIER s’han apropat, sobretot, persones de Veneçuela (3.069), de Colòmbia (3.000), d’Hondures (1.766), del Perú (1.393) i del Marroc (1.338), i se’ls ha ofert informació i una primera acollida (48%), atenció social (30%) i assessorament administratiu i jurídic en estrangeria (12%).

El SAIER

El SAIER és un servei municipal que ofereix informació i assessorament sobre immigració, refugi, emigració i retorn voluntari a qualsevol persona que visqui a la ciutat de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona comparteix amb diferents entitats la gestió d’aquest servei públic, gratuït i especialitzat.

En trobareu més informació en aquest enllaç.