El programa Nausica per a l’acollida de persones refugiades augmenta el nombre de places

El programa Nausica per a l’acollida de persones refugiades augmenta el nombre de places

19/06/2020 - 17:32

Redacció

Inclusió. L’any 2019, la meitat de les persones en edat de treballar que hi van participar van trobar feina.

El programa Nausica d’acollida a persones refugiades es consolida com a mitjà d’inserció social i laboral i aquest any augmentarà la inversió en 500.000 euros per incrementar la capacitat del servei en 37 places, de manera que passarà de les 83 places actuals a 120.

L’any 2019 van participar en el programa Nausica 142 persones, algunes ja van acabar l’estada i d’altres encara hi participen. En quatre anys hi han participat 223 persones, per això l’any 2020 es vol fer un salt i augmentar la capacitat en més d’un 50%.

El programa Nausica ofereix un conjunt de serveis que s’adeqüen a les necessitats de les persones usuàries per millorar la seva autonomia. Així, el dispositiu d’acollida amb places d’estada temporal inclou la cobertura de les necessitats bàsiques i un pla de treball integral de suport social, psicològic i professional, aprenentatge de llengües, orientació jurídica, formació i assessorament laboral i acompanyament en l’escolarització d’infants i d’adolescents.

Més inserció social i laboral

El programa Nausica té un impacte positiu en l’increment de l’autonomia de les persones usuàries, tal com determina l’avaluació realitzada per la Cooperativa Broll. Durant l’any 2019, el 46% de les persones en edat de treballar van aconseguir un contracte laboral.

Malgrat tot, les insercions laborals presenten una alta temporalitat i parcialitat. El 40% de les persones que van aconseguir feina van treballar un màxim de tres mesos, i només el 2,5% van aconseguir contractes superiors a nou mesos. Respecte a l’any 2018, el nombre de persones usuàries que van signar dos o més contractes es va doblar, del 17% al 34%.

La bretxa de gènere també és present entre les persones usuàries del Nausica. Mentre el 54% dels homes van trobar feina, només el 32% de les dones en van trobar. No obstant això, la temporalitat afecta menys les dones, i el 64% de les que van trobar feina van signar contractes de més de tres mesos de durada, un 15% més que els homes.

La taxa d’ocupació de les persones LGTBI usuàries del programa Nausica ha augmentat 7 punts respecte al 2017, fins al 36%. Si fa dos anys hi havia un 21% de persones ocupades en economia informal, l’any 2019 la taxa es va reduir a 0.

Aprendre llengües per trobar feina

Les dades indiquen que el domini del castellà i del català és un fet determinant a l’hora de trobar feina. El 53% dels i les participants del programa Nausica que dominen el castellà i, a més, entenen el català han trobat feina i presenten ingressos superiors a les persones que no tenen aquests coneixements.

En acabar el programa, més de la meitat de les persones ateses entenen el català, un 17% més que l’any 2017. Per primera vegada hi ha persones que el parlen i l’escriuen. Les dones són les que aprenen català amb una proporció més alta, un 59%, i un 47% dels homes l’entenen quan acaben el programa.

El perfil de les persones usuàries

El 84% de les persones usuàries del programa Nausica hi accedeixen com a sol·licitants d’asil. A finals del 2019 una de cada cinc persones usuàries s’ha trobat en una situació d’irregularitat sobrevinguda.

Pel que fa a l’educació, nou de cada deu persones tenen, almenys, l’educació secundària acabada, i un 20% tenen estudis universitaris. El nombre de persones en situació d’analfabetisme o que no han estat escolaritzades és inferior al 10%.

La procedència de les persones usuàries del Nausica és molt diversa. L’any 2019, el 18% eren d’Ucraïna i el 12% d’Hondures, i amb percentatges més baixos n’hi havia del Pakistan (6%), el Marroc (6%) i Somàlia (5%). Des del 2016 han participat en el programa 223 persones de fins a 30 nacionalitats diferents.