Compromís municipal per a una ciutat de drets, antiracista i diversa

Compromís municipal per a una ciutat de drets, antiracista i diversa

21/03/2021 - 10:25

Redacció

Inclusió. El racisme i la xenofòbia són la causa principal de discriminació a Barcelona.

Avui, 21 de març, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Discriminació Racial, es referma el compromís de Barcelona, com a ciutat antiracista, amb la prevenció, protecció i garantia dels drets de tots els veïns i veïnes immigrants i racialitzats, a través d’una declaració institucional aprovada per tots els grups municipals.

Segons els expedients oberts per l‘Oficina per la No Discriminació durant l’any 2020, el racisme i la xenofòbia han estat un any més les causes principals de discriminació a la ciutat, i han representat el 42% dels 219 casos totals.

Des de l’Ajuntament es treballa per consolidar l’Oficina per la No Discriminació com a servei de referència a la ciutat i per reforçar la col·laboració amb les entitats i associacions que treballen en la defensa dels drets humans. En aquest sentit, s’ha començat a treballar en un protocol per a l’atenció davant d’agressions per motius de racisme i xenofòbia. I el suport a les iniciatives i accions a les entitats del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona continua ferm en el marc del treball “Per una Barcelona antiracista”.

Compromís municipal

El consistori també es compromet a estendre la formació en drets humans i a implementar l’enfocament de polítiques interculturals entre el personal municipal. En aquest sentit, des de fa més de deu anys, el programa Barcelona Interculturalitat promou el reconeixement de la diversitat per prevenir actituds racistes i discriminatòries a través de les línies de treball següents: “Impulsem la interculturalitat”, l’estratègia antirumors, l’Espai Avinyó i les formacions interculturals.