L'acció exterior

El pla “Barcelona, ciutat refugi” impulsa accions en origen i en ruta, i es coordina i col·labora amb altres municipis i amb entitats i ONG internacionals que treballen sobre el terreny.

La xarxa de ciutats refugi Fes clic per desplegar el contingut

La coordinació entre ciutats i municipis és imprescindible. Són les ciutats les que acullen les persones refugiades o les que les hauran d’acollir en el futur, i on s’hauran d’integrar i iniciar una vida segura

En un marc on moltes ciutats del sud d’Europa han estat abandonades pels estats a l’hora d’alleugerir la càrrega de persones refugiades i migrants arribades a les ciutats, Barcelona va ser la impulsora d’una xarxa europea de ciutats refugi, Solidarity Cities, a la qual també es van sumar molts municipis de l'Estat. La xarxa té com a objectius principals promoure la cooperació i l’intercanvi d’informació i de bones pràctiques, tant per oferir suport mutu en situacions d’emergència com per compartir les estratègies d’intervenció.

El refugi és un fenomen cada cop més urbà, i urbana hi ha de ser la resposta. Les ciutats no només ofereixen serveis i llocs de treball sinó que són fonamentals a l’hora d’oferir protecció a les persones que fugen dels conflictes armats i de les violències més diverses.

La xarxa també promou les accions d’incidència política, per pressionar les administracions responsables perquè compleixin els seus compromisos internacionals i europeus i decideixin polítiques que actuïn sobre l’arrel del problema i vagin més enllà de l’acollida.

En aquest marc, l’Ajuntament reclama i treballa per a l’establiment d’un corredor legal perquè les persones refugiades puguin arribar a la Unió Europea amb seguretat i evitar més morts.

La col·laboració amb altres municipis també s’articula tant en una relació ciutat-ciutat com en el marc de les diverses xarxes internacionals de les quals l’Ajuntament forma part, com ara Eurocities, MedCities, l’Associació Mundial de les Grans Metròpolis i la Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i Regionals (CGLU). Les xarxes formals són fonamentals per a la col·laboració, la cooperació i la comprensió mútues.

Juntament amb altres urbs, com Amsterdam, Atenes, Berlín o Hèlsinki, Barcelona impulsa el primer intent de governança multinivell de la Comissió Europea: l’Agenda Urbana de la UE, sorgida del Pacte d’Amsterdam, des d’on es treballa per reforçar la veu de les ciutats en les estructures de poder de Brussel·les i aconseguir que siguin elegibles per rebre’n fons d’emergència, de la mateixa manera que ja ho són els estats i les entitats.

El programa "De ciutat a ciutat" Fes clic per desplegar el contingut

El pla “Barcelona, ciutat refugi” va posar en marxa el programa de col·laboració “De ciutat a ciutat”, que proporciona assistència i expertesa en projectes concrets als municipis amb més densitat de població refugiada en trànsit i que assumeixen una càrrega més gran pel que fa a l’acollida de persones que fugen dels seus països buscant seguretat.

El principi d'aquest programa de cooperació directa és ajudar els que ajuden i confrontar la paràlisi dels estats obrint vies de cooperació entre ciutats que donin tant suport a les poblacions refugiades com a les locals.

La iniciativa ja s’ha portat a terme amb les ciutats d'Atenes i Lesbos a Grècia; Lampedusa a Itàlia, Gdansk a Polònia, Hamburg a Alemanya o Amsterdam a Holanda.

La intervenció en origen i en ruta Fes clic per desplegar el contingut

La cooperació per a la justícia global de l’Ajuntament de Barcelona ha esdevingut una política distintiva i clau que mostra, alhora, el perfil i el lideratge de Barcelona en l’activisme internacionalista creixent de les ciutats i el suport i el compromís amb la solidaritat activa de la ciutadania i de les seves organitzacions vers la societat civil, compromeses en el mateix esforç de solidaritat i cooperació transformadora.

Ho fa d’una manera directa des de la Direcció de Justícia Global i Cooperació, a través de subvencions, mitjançant la cooperació bilateral ciutat-ciutat, la cooperació concertada amb altres entitats i la multilateral, i en associació amb altres municipis en el marc del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD).

Com a fruit i com a resposta al compromís de les reivindicacions ciutadanes, el pressupost anual d’aquesta direcció és el 0,7% dels ingressos propis de l’Ajuntament.

.

 

Comparteix aquest contingut

Whatsapp