Espai ciutadà

L’espai ciutadà es va constituir en col·laboració amb les entitats per canalitzar la solidaritat ciutadana i posar en marxa, de manera coordinada, vies de participació que acompanyin les seves accions.

Barcelona va reaccionar l’any 2015 amb una gran solidaritat a l’anomenada crisi humanitària de persones refugiades. La bústia del pla "Barcelona, ciutat refugi" va rebre en poc temps milers de missatges de suport de ciutadans, entitats, empreses i escoles de la ciutat, amb oferiments molt diversos i moltes ganes de col·laborar i ajudar. El mateix els va passar a les entitats socials, tant de Barcelona com d’altres municipis.

La indignació i la solidaritat de la ciutadania, igual que la de l’Ajuntament i les entitats, s’estavella contra el mur de la paràlisi dels estats. Les ciutats són les que acullen, però són la Unió Europa i els estats els que dicten les polítiques d’asil. La crisi humanitària exigeix una resposta immediata però la realitat és que els governs no es mouen mentre centenars de milers de persones que fugen de la guerra i la fam es juguen la vida per arribar-hi.

L’espai ciutadà del pla “Barcelona, ciutat refugi” es va constituir en col·laboració amb les entitats per canalitzar la solidaritat ciutadana i posar en marxa, de manera coordinada, vies de participació que acompanyin les seves accions. Des de l’any 2017, fruït també d’aquestes demandes, s’ha obert una nova línia de subvencions per impulsar accions de sensibilització, conscienciació, participació i incidència en la temàtica de la protecció internacional. 

Participar no vol dir només donar, vol dir, sobretot, formar part de. En aquest sentit, el model de participació que promou “Barcelona, ciutat refugi” és el que segueix la lògica del bon veïnatge i de les petites bones accions. L’objectiu principal és que les persones refugiades acabin tenint una petita xarxa social, com tothom, i s’incorporin a la ciutat com un veí més. Ser solidari i acollir vol dir deixar que aquestes persones siguin part del nostre dia a dia.

El model de participació que promou “Barcelona, ciutat refugi” és el que segueix la lògica del bon veïnatge.

És per això que us convidem a participar, sobretot, en l’àmbit més proper a la vostra quotidianitat . Hi ha moltes entitats als barris on implicar-se, que fan una tasca continuada de suport a persones migrants i refugiades. La proximitat pot ajudar a suplir una de les mancances més importants de les persones que arriben a casa nostra, la de disposar d’una xarxa social de proximitat: algú per anar a fer un cafè, algú amb qui passejar i conèixer la ciutat. Fer de Barcelona una ciutat refugi és fer una ciutat acollidora amb les persones que vindran, però també amb les que ja hi són.

Però hi ha també altres formes de contribuir més enllà de l’atenció directa a les persones. Cal ajudar en origen i en ruta; cal formar-se i informar; cal conèixer el context i les causes que obliguen les persones a migrar, i cal combatre els estereotips sobre l’altre. Cal, també, pressionar les institucions europees i els governs dels estats perquè compleixin els seus compromisos internacionals, acullin les persones que ho necessiten i els ofereixin un corredor legal i segur d’arribada a Europa. 

Perquè moltes coses petites al final fan un gran què. 

 

L’espai ciutadà engloba les accions de participació de la ciutadania i les de sensibilització i educació per al desenvolupament i serveix per coordinar les accions de l’Ajuntament, les entitats, les associacions i els col·lectius de la ciutat, formals o informals.

Amb aquest objectiu, el pla “Barcelona, ciutat refugi” ha establert mecanismes de col·laboració amb l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva, un ens de cooperació entre la societat civil i l’Ajuntament que actualment integra més de sis-centes entitats, associacions i organitzacions de la ciutat. L’Acord Ciutadà disposa de diverses xarxes temàtiques d’acció, com la Xarxa Barcelona Resilient, la Xarxa d’Acollida i Acompanyament de Persones Immigrades a Barcelona o la Xarxa de Prevenció i Convivència. 

En aquest marc, s’ha constituït un espai social, o grup operatiu, format per entitats representatives dels diversos àmbits implicats. Es tracta de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB); el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya; la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS); la Fundació Solidaritat UB, els Minyons Escoltes i Guies de Catalunya; la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i Asil.cat.

La xarxa Asil.cat engloba, al seu torn, nou entitats, entre membres de ple dret i membres observadors, que treballen de manera conjunta en la defensa del dret d’asil a Catalunya: la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, la Creu Roja, ACCEM, el Comitè Català de l’ACNUR, SICAR cat, Exil, Pen Català, Fundació ACSAR i ACATHI.

Aquest grup operatiu treballa amb el suport de l’equip del pla amb l’objectiu de definir línies estratègiques i d’acció conjunta.

Activitats i recursos de sensibilització Fes clic per desplegar el contingut

L’Ajuntament i les entitats disposen de recursos pedagògics i eines de sensibilització i educació per al desenvolupament destinats a la societat civil en general.

Us poden ser útils, tant per formar-vos com per informar i per organitzar activitats en el vostre entorn, ja sigui en l’àmbit veïnal, als centres educatius o a les associacions de lleure infantil i juvenil, entre altres.

 

Activitats Fes clic per desplegar el contingut

Catàleg d’activitats antirumors

S'hi proposen 37 activitats gratuïtes per combatre els rumors i els estereotips sobre la diversitat cultural. S’ha elaborat des del programa BCN Interculturalitat de l’Ajuntament en col·laboració amb entitats de la Xarxa BCN Antirumors.

L’oferta és molt variada, està organitzada per franges d’edat i inclou des d’activitats al carrer i espectacles fins a exposicions i tallers.

S’adreça a entitats, col·lectius, associacions, fundacions i centres educatius, així com a equipaments, serveis i programes municipals.

Podeu consultar aquí les propostes del catàleg i sol·licitar-ne gratuïtament activitats a través d’aquest formulari.

“Escoltem els refugiats.
Vivències i experiències en primera persona”

És una proposta de caràcter educatiu del Comitè Català de l’ACNUR que consisteix en una xerrada d’una persona refugiada o sol·licitant d’asil amb l’objectiu de donar a conèixer la seva realitat. S’adreça als joves de 14 a 18 anys i al públic adult, per dur a terme en centres educatius, espais veïnals, associacions, etc.

Per sol·licitar-la, cal escriure a sensibilitzacio@eacnur.org

 

“Cap a una societat acollidora dels immigrants i els refugiats”

És una proposta de caràcter educatiu de Justícia i Pau que consisteix en una xerrada per analitzar les característiques i causes dels principals fenòmens migratoris actuals, i també la responsabilitat dels països benestants. S’incideix en el dret a migrar, el dret d’asil, la migració irregular o les vulneracions els drets humans. S’adreça als joves de 10 a 18 anys i al públic adult, per dur a terme en centres educatius, espais veïnals, associacions, etc.

 

“Obrim Fronteres”

La Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades “Obrim Fronteres”, que agrupa més de 80 escoles, instituts, entitats i associacions, recopila en el seu web una gran varietat de recursos pedagògics, experiències i activitats que poden servir per introduir o aprofundir en les temàtiques de la migració, el refugi i l’acollida. Les propostes estan ordenades per tipus de recurs i franges d’edat ( 3-6 anys, 6-10 anys, 10-14 anys, 14-18 anys i persones adultes).

 

 

“El dret d’asil: totes les persones podem ser refugiades”

Maleta pedagògica de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat per treballar a l’aula la inclusió de les persones refugiades a la nostra societat. “El dret d’asil: totes les persones podem ser refugiades” és un recull d’eines i recursos pedagògics per a diferents etapes educatives, per combatre els principals rumors i estereotips envers la població refugiada. Inclou activitats que fomenten valors i promouen la participació dels infants, joves i persones adultes amb un enfocament vivencial i una visió crítica amb les causes que generen els desplaçaments forçats.

 

Catàleg d'exposicions del Servei de convivència i Interculturalitat del Districte Horta-Guinardó​

Ofereixen treballar el tema del refugi a través d’aquest catàleg d’exposicions per sensibilitzar a la ciutadania mitjançant una producció artística. Poden sol·licitar les exposicions itinerants, associacions, centres educatius i altres entitats i institucions, sempre que la finalitat sigui promoure la cultura de pau a través del diàleg, la sensibilització i la resolució de conflictes.
Si voleu sol·licitar una exposició podeu escriure a serveiconvivenciahg@bcn.cat.

 

 

 

Formació per a adults Fes clic per desplegar el contingut

Formació antirumors

Es tracta d’una formació de 20 hores de durada (5 sessions de 4 hores formatives) adreçada a les persones que volen col·laborar en l’estratègia BCN Antirumors i la Xarxa BCN Antirumors, ja sigui com a membres d’una entitat o a títol individual.

Contacte

Formació intercultural

El programa BCN Acció Interculturalitat de l'Ajuntament disposa d’una oferta formativa gratuïta i de qualitat basada en tres principis: promoure la igualtat real de drets i deures i d’oportunitats socials; fomentar el reconeixement i la visibilització de la diversitat, i impulsar la interacció positiva entre tots els ciutadans.

S’adreça a professionals d’entitats i serveis de la ciutat que vulguin desenvolupar competències i estratègies en aquest àmbit.

Contacte

“Obrim Fronteres”

La Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades “Obrim Fronteres”, que agrupa més de 80 escoles, instituts, entitats i associacions, recopila en el seu web una gran varietat de recursos pedagògics, experiències i activitats que poden servir per introduir o aprofundir en les temàtiques de la migració, el refugi i l’acollida. Les propostes estan ordenades per tipus de recurs i franges d’edat ( 3-6 anys, 6-10 anys, 10-14 anys, 14-18 anys i persones adultes).

Recursos pedagògics per a joves i infants Fes clic per desplegar el contingut

 • El Comitè Català de l’ACNUR disposa d'activitats i recursos adreçats a la comunitat educativa i a professors i educadors per sensibilitzar els infants i els joves sobre el desplaçament forçat. “Jo em dic Brisa, I tu?” s’adreça a nens i nenes de 6 a 12 anys.
 • L’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) proposa, també, activitats per treballar amb els infants sobre les conseqüències de la guerra sobre la població civil. El joc Escacs desplaçats ajuda a descobrir les diferències entre una persona refugiada i una persona desplaçada. Està pensat per a infants de 12 anys.
 • Amnistia Internacional Catalunya ha dissenyat la proposta "És hora de fugir", adreçada a segon cicle d'ESO i batxillerat. S'introdueix i es sensibilitza l'alumnat en el drama dels refugiats mitjançant una activitat de rols en una situació límit.
 • El programa Recerca per a la pau de la Universitat de Barcelona (UB) dóna suport i assessorament en la realització de treballs de recerca als centres de secundària des d’una perspectiva de drets humans. S’adreça a professorat i alumnes d’ESO i batxillerat.
 • L'Associació de Periodisme Fora de Quadre, el Col·lectiu Contrast i la xarxa Edualter, amb el suport de l’Ajuntament, han elaborat una guia didàctica basada en la sèrie documental Després de la pau per treballar sobre les conseqüències de les guerres o el paper de la societat civil en la construcció de la pau. S’adreça a l’alumnat de batxillerat.
 • L’ACNUR posa a disposició d’educadors i professors materials didàctics i exposicions de sensibilització per a tots els nivells d’ensenyament.
 • L’ACNUR també ha recopilat un recull de recursos educatius elaborats per entitats que treballen en l’atenció de persones refugiades, així com experiències educatives d’escoles que treballen aquesta temàtica.
 • El Centre de Recursos per a una educació transformadora de LaFede.cat ha recopilat aquests i altres materials didàctics elaborats per les ONG que en formen part, centrats en la pau, els drets humans i el desenvolupament. S’adrecen a ONG, professorat, escoles, universitats, educadores i educadors socials, associacions de lleure infantil i juvenil, administracions públiques, mitjans de comunicació i totes les persones interessades.
 • La Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades “Obrim Fronteres”, que agrupa més de 80 escoles, instituts, entitats i associacions, recopila al seu web una gran varietat de recursos pedagògics, experiències i activitats que poden servir per introduir o aprofundir en les temàtiques de la migració, el refugi i l’acollida. Les propostes estan ordenades per tipus de recurs i franges d’edat (3-6 anys, 6-10 anys, 10-14 anys, 14-18 anys i persones adultes).
 • Refugi: el rostre de les xifres”. El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona va organitzar aquesta exposició el 2016 per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. La mostra consta de 20 roll up i es cedeix en préstec a centres escolars o de lleure acompanyada d’un material pedagògic que proposa un seguit d’activitats. Per a infants i joves de 12 a 18 anys.
 • La XII Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona es va centrar en “Barcelona, ciutat refugi”. Desenvolupada durant el curs 2016-2017, va implicar 25 escoles i més d’un miler d’alumnes de sisè de primària, de secundària i d’educació especial, que van reflexionar sobre l’acollida de persones refugiades. Els materials educatius els va elaborar l’Escola Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el suport de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i l’equip del pla “Barcelona, ciutat refugi”. Us els podeu descarregar des d’aquest enllaç.
 • “Entre terres” és una guia educativa sobre migracions a la Mediterrània desenvolupada per EduXarxa per encàrrec del Servei Civil Internacional i la plataforma Stop Mare Mortum. L’objectiu d’aquest material és dotar d’eines les entitats educatives, les escoles i els instituts per tal d’abordar la temàtica de les persones refugiades des d’una perspectiva de construcció de pau i de transformació social. La guia, que està disponible a la xarxa, es divideix en cinc grans blocs temàtics (Mare Mortum, Drets Humans, Racisme, Gènere i LGBTI i Transformació Social). En tots es proposen activitats per franges d’edat (de 9 a 12 anys, de 13 a 18 i de més de 17) i acaben amb una crida a la reflexió, la creació i l’acció. 
 • La campanya “Persones que es mouen”, de Metges del Món, proposa una reflexió sobre fronteres en un sentit molt ampli: tant les físiques de l’Estat com d’altres més internes i més desapercebudes, però que posen obstacles a la convivència i a l’acollida digna de les persones que arriben tant en l’àmbit de la salut, dels drets com del gènere. Es tracta d’una eina que es pot descarregar lliurement.
 • “El dret d’asil: totes les persones podem ser refugiades” és una maleta pedagògica de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat per treballar a l’aula la inclusió de les persones refugiades a la nostra societat. Es tracta d’un recull d’eines i recursos pedagògics per a diferents etapes educatives, per combatre els principals rumors i estereotips envers la població refugiada. Inclou activitats que fomenten valors i promouen la participació dels infants, joves i persones adultes amb un enfocament vivencial i una visió crítica amb les causes que generen els desplaçaments forçats. 
 • Recull de Ciutat Refugi dels recursos pedagògics que han generat entitats i centres per treballar a les aules i als espais d'educació no formal la temàtica del refugi i les migracions forçades. 

Com participar? Fes clic per desplegar el contingut

La cobertura de necessitats bàsiques i l’atenció psicosocial de les persones refugiades són responsabilitat de les institucions i dels professionals, però han d’anar acompanyades de processos que n'impulsin l'autonomia.

Per això, la solidaritat s’orientarà a l’acompanyament en els seus processos d’incorporació a la vida social quotidiana i a la sensibilització sobre la seva arribada i sobre les causes que les han empès a fugir.

El voluntariat, en aquest marc, és un compromís amb la ciutat i no amb entitats concretes. Hi pot participar tothom des de la seva quotidianitat, en el marc de les entitats veïnals, culturals i esportives, centres educatius i altres espais ja existents als barris i districtes. 

Barcelona disposa d’una xarxa molt important d’entitats i col·lectius on implicar-se i dur a terme accions per fer-la una ciutat més amigable per a tothom.  

Al web de Nova Ciutadania trobaràs el cercador d’Entitats de la Xarxa d'Acollida i Acompanyament de Barcelona, que agrupa més de 100 entitats que proporcionen informació i/o assessorament a persones nouvingudes. Les cerques es poden fer per àmbit territorial (districte o barri) i pel tipus de servei o projecte ofert per l'entitat.

Al web d’Acció Comunitària es pot consultar el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes, un dels instruments de relació de l'Ajuntament de Barcelona amb les entitats de la ciutat. Les cerques també es poden fer per àmbit territorial (districte o barri) i per la temàtica de l’entitat.

Existeixen altres espais on adreçar-se:

 • La Xarxa Asil.cat és una agrupació d’entitats que treballen per la defensa del dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit el desplaçament forçat.
 • Lafede.cat és una xarxa de més de 100 entitats dedicades a la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau. 
 • La Federació Catalana de Voluntariat Social és una xarxa d'entitats que treballa per la promoció i el reconeixement del voluntariat social.

Comparteix aquest contingut

Whatsapp